22Μάρτιος2017

26 Μαΐου 2014 Γράφτηκε από την 

Γιώργος Παπαναστασίου & Π.Μοσχολιός : Τι ψήφισαν τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αγρινίου

Πώς ψήφισαν στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Αγρινίου : ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΟΚΙΜΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ και ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ

Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτική Ενότητα: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτική Ενότητα: ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 96 στα 96 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα      %        Λευκά     %       Έγκυρα   %
47.654             27.906          58,56% 3.037    10,88% 1.973     7,07% 22.896     82,05%
Συνδυασμοί                                              Επικεφαλής                          Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16.158 70,57%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6.738 29,43%
                                                                                                               22.896

Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 10 στα 10 E.T.
Εγγεγραμμένοι    Ψήφισαν Συμμετοχή  Άκυρα   %         Λευκά    %       Έγκυρα    %
4.934                     2.872        58,21%  378      13,16%     217    7,56%  2.277     79,28%
Συνδυασμοί                                           Επικεφαλής                            Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.601 70,31%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 676 29,69%
                                                                                                  Σύνολο 2.277

Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ - 1 στα 1 E.T.
Εγγεγραμμένοι  Ψήφισαν     Συμμετοχή     Άκυρα    %       Λευκά     %      Έγκυρα   %
235                       141           60,00%              6     4,26%       8      5,67%   127     90,07%
Συνδυασμοί                                           Επικεφαλής                              Ψήφοι    Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   83         65,35%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 44        34,65%
                                                                                                    Σύνολο 127

Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 73 στα 73 E.T.
Εγγεγραμμένοι      Ψήφισαν   Συμμετοχή Άκυρα    %         Λευκά   %        Έγκυρα %
36.868                   21.568        58,50%    2.345  10,87%    1.580  7,33% 17.643 81,80%
Συνδυασμοί                                              Επικεφαλής                         Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.549 71,13%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5.094 28,87%
                                                                                                  Σύνολο 17.643


Δήμος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΔΟΚΙΜΙΟΥ - 5 στα 5 E.T.
Εγγεγραμμένοι   Ψήφισαν   Συμμετοχή   Άκυρα %     Λευκά %   Έγκυρα %
2.240                  1.347         60,13%        118 8,76% 63 4,68%   1.166 86,56%
Συνδυασμοί                                             Επικεφαλής                         Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 831 71,27%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 335 28,73%
                                                                                                 Σύνολο 1.166


Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΚΑΛΥΒΙΩΝ - 4 στα 4 E.T.
Εγγεγραμμένοι    Ψήφισαν  Συμμετοχή   Άκυρα %      Λευκά %    Έγκυρα %
2.088                    1.199         57,42%      114 9,51% 72 6,01%    1.013 84,49%
Συνδυασμοί                                          Επικεφαλής                           Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 675 66,63%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 338 33,37%
                                                                                                   Σύνολο 1.013


Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ - 2 στα 2 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
785 483 61,53% 52 10,77% 20 4,14% 411 85,09%
Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 255 62,04%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 156 37,96%
                                                                                                   Σύνολο 411


Δήμος:ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Δημοτικό Διαμέρισμα: ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ - 1 στα 1 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή   Άκυρα %     Λευκά %   Έγκυρα %
504                    296           58,73%      24 8,11%    13 4,39%   259 87,50%
Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 164 63,32%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 95 36,68%
                                                                                                  Σύνολο 259

FBWRITECOMMENTΠροσθήκη σχολίου