18Οκτώβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15 Δεκεμβρίου 2014 Γράφτηκε από την 

2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ο «Θαλής»

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ο «Θαλής», Ν. Αιτ/νίας καλεί όλα τα μέλη στη 2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συνδέσμου του έτους 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19.15 Μ.Μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Διαγραφές μελών που δεν έχουν πλέον σχέση με τον Σύνδεσμο
2. Ενημέρωση για σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο
3. Μαύρη Εργασία- Προτάσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΤΟ Δ.Σ.