22Σεπτέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
17 Ιανουαρίου 2010 Γράφτηκε από την

Τι είναι το Marketing ?

Το Marketing είναι μια έννοια που ακούμε όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια... Τι είναι όμως το Marketing? Θα ξεκινήσουμε με την αναφορά σε έναν ορισμό για την έννοια αυτή, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μία ιδέα, μία αρχική προσέγγιση, γιατί στην πραγματικότητα η εφαρμογή της έννοιας του Marketing είναι κάτι πολύ, μα πολύ περισσότερο από τον ορισμό.

Διαβάστε περισσότερα...

tech-16«Τα τελευταία δέκα χρόνια ενισχύεται σε παγκόσμιο επίπεδο το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των γυναικών στο επιχειρηματικό περιβάλλον» επισήμανε μεταξύ άλλων η Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΙΑΓΜΕ της ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα...

writing pcΣτο ίδιο πλαίσιο κινείται και η προστασία των ιστοσελίδων ως αυτόνομων έργων. Κατ’ αρχάς, μια ιστοσελίδα στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχει άλλα έργα, όπως λογισμικό, εικόνες, κείμενα και ήχους, τα οποία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου θα προστατεύονται αυτοτελώς. Ένα έργο προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα...

0 Πνευματική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώματα. Πολιτιστικά
1 Πνευματική ιδιοκτησία
2 Αντικείμενο του Δικαιώματος
3 Το περιουσιακό Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα...

Ομοιότητες τραπεζιτικής επιταγής με συναλλαγματική και γραμμάτιο σε διαταγή

Πιστωτικοί τίτλοι Τίτλοι από τον Νόμο οπισθογραφήσιμοι Τίτλοι πανηγυρικοί και τυπικοί Οι διατάξεις της συναλλαγματικής για την οπισθογράφηση ισχύουν και στην επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα...

31 Αυγούστου 2009 Γράφτηκε από την

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

 

Προϋποθέσεις ίδρυσης. Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που, κατά την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού(άρθρο 741 Αστικού Κώδικα).Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Διαβάστε περισσότερα...

Σελίδα 9 από 9