13 Ιουλίου 2016 Γράφτηκε από την 

Μέχρι τις 21 Ιουλίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 3.737 θέσεων

Στη δηµιουργία  3.737 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης προσωπικού σε 17 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας, αφορά η τέταρτη ∆ηµόσια Πρόσκληση (Νο 7/2016) που  εγκαινιάζει τη νέα γενιά προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεωναπό τους ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 11/ 07/2016 και θα είναι ανοικτή µέχρι και την Πέµπτη 21/07/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή. 

Η  υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο  - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιηµένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Οι ενδιαφερόµενοι θα επιλέξουν  µία (1) µόνο ειδικότητα τοποθέτησηςαπό τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι και έναν (1) Επιβλέποντα Φορέα.

08-07-2016 Δημόσια Πρόσκληση (Νο/7-2016)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Προσοντολόγιο)

 

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ