25Ιούλιος2017

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
27 Ιανουαρίου 2010 Γράφτηκε από την 

Ανάπτυξη Μηλοειδών

Στάδιο αύξησης - Σημαίνει την ανάπτυξη και την αύξηση των φυτικών μερών μετά από την φύτευση.Διαρκεί έως ότου το φυτό γίνει παραγωγικό. Σε αυτόν τον κύκλο η κόμη μπορεί να διαμορφωθεί, η βλάστηση μπορεί να τροποποιηθεί και η αύξηση των ριζών μπορεί να υποκινηθεί.

Παραγωγικό στάδιο:

Στην συνέχεια η αρμονία μεταξύ της αύξησης και του σχηματισμού φρούτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανάλογη.

ισορροπία στην παραγωγή μπορεί να διατηρηθεί σταθερή με την τροποποίηση παραγόντων όπως είναι η επάρκεια θρεπτικών στοιχείων, νερού και οφθαλμών.

Στάδιο της μειωμένης παραγωγής:

αύξηση σε μια μικρότερη έκταση

αποδυνάμωση της παραγωγικότητας

βαθμιαίος μαρασμός των παραγωγικών μερών

γήρανση

μαρασμός

Ετήσιοι βιολογικοί κύκλοι :

Στάδιο λήθαργου:

Από το φθινόπωρο στην άνοιξη.

Καλείται σχετικός λήθαργος, τα στάδια του οποίου είναι τα ακόλουθα: αρχικός λήθαργος, έμφυτος λήθαργος και επιβεβλημένος λήθαργος.

Βλαστικό στάδιο:

από την έκρηξη οφθαλμών στην πτώση φύλλων

- προφύλλωση

- βλάστηση

- άνθιση

- έκπτυξη φυλλώματος

- ανάπτυξη καρπών

- διαφοροποίση οφθαλμών

- ωρίμανση των καρπών

- αποφύλλωση

Οι σημαντικές φαινολογικές φάσεις:
Έκπτυξη Οφθαλμών: μετά από την περίοδο λήθαργου είναι η πρώτη ενεργός δραστηριότητα ζωής, η ορατή έναρξη των αναπτυξιακών διαδικασιών που συμβαίνει με έναν τρόπο και έναν ρυθμό χαρακτηριστικό των ειδών και εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Άνθηση: η τελευταία φάση σε ολόκληρη την ανάπτυξη των παραγωγικών οργάνων (σεξουαλική ωριμότητα), η περίοδος των οποίων είναι χαρακτηριστική των ειδών και γενετικά κωδικοποιημένη αλλά ποικίλλει αρκετά λόγω των περιβαλλοντικών επιδράσεων.

Ανάπτυξη των φύλλων: είναι η φάση όταν εμφανίζονται τα μέρη αφομοίωσης (φύλλα, νεαροί βλαστοί). Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής τα παραπάνω μέρη αυξάνονται διαρκώς ως μια εντατική δραστηριότητα ζωής που επηρεάζεται από την κοινή επίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων.

Ανάπτυξη καρπών: είναι η περίοδος όταν, μετά από την καρπόδεση τα φρούτα αυξάνονται σε βάρος, όγκο και διάμετρο. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της διαίρεσης και επιμήκυνσης των κυττάρων.

Διαφοροποίηση οφθαλμών: είναι μια ιστολογική διαδικασία που πραγματοποιείται από το τέλος Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Κατά τον πολλαπλασιασμό, αυξάνεται η κυτταροδιαίρεση οφθαλμών που σημαίνει το βαθμιαίο μετασχηματισμό των φυτικών μερών σε ανθικά.

Ωρίμανση φρούτων: η βάση του είναι μια ακολουθία βιοχημικών αλλαγών. Κατά συνέπεια,ορατά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ειδών εξελίσσονται, όπως για παράδειγμα το χρώμα, η σκληρότητα της σάρκας φρούτων, το ποσοστό των οξέων και των σακχάρων, το περιεχόμενο ξηρής ουσίας, η γεύση, η μυρωδιά.

Αποφύλλωση: σημαίνει τη βαθμιαία μείωση των διαδικασιών ζωής και του βιολογικού ρυθμού των δέντρων μηλιάς. Οφείλεται στις εξωτερικές περιβαλλοντικές αλλαγές και τα κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι επίσης μια προετοιμασία για την περίοδο λήθαργου.
 
www.e-geoponoi.gr