21Απρίλιος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γράφτηκε από την 

Θεσμοθετήθηκε ο Μητρικός Θηλασμός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Αναπτυξιακή παιδίατρος - Διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και Υπεύθυνη έργου στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΑΛΚΥΟΝΗ, κα Ιωάννα Αντωνιάδου – Κουμάτου, θεσμοθετήθηκε ο Μητρικός Θηλασμός στην χώρα μας με τον Νόμο 4316/201.

Σύμφωνα με τον Ν. 4316/201, εγκρίθηκε το πρόγραμμα προαγωγής μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα Αλκυόνη, με φορέα το Υπουργείο Υγείας και υπεύθυνο υλοποίησης το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 

Αναλυτικά, οι θηλάζουσες μητέρες, θα διευκολύνονται με τη δημιουργία χώρων θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, αερολιμένες, λιμένες, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους άθλησης, εμπορικά κέντρα, ενώ ακόμη στα δημόσια Νοσοκομεία, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και στις ιδιωτικές Κλινικές προωθείται η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» (Φ.Β.Ν.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να ενισχυθεί η προαγωγή του μητρικού θηλασμού. 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Με δεδομένη τη διεθνή κινητοποίηση που έχει ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 για την προαγωγή του μητρικού θηασμού ( με τη θέσπιση του κώδικα εμπορίας υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος από την ΠΟΥ
(WHO international code of human milk substitutes), την ψήφιση της διακήρυξης Innocenti το 1990 και τη αναθεωρημένης διακήρυξης Innocenti το 2009, η παρούσα πρόταση θα επιδιώξει την ουσιαστική προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη  χώρα μας μέσα από δράσεις που θα πραγματοποιηθούν:
Ι. Εκτός των μαιευτηρίων: Προαγωγή του μητρικού θηλασμού μέσα από παρεμβάσεις σε επαγγελματίες υγείας, οικογένειες και συγκεκριμένους κοινωνικούς εταίρους.
ΙΙ. Eντός των μαιευτηρίων: Δημιουργία συντονιστικού φορέα υποστήριξης της πρωτοβουλίας των «φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομεία», με σκοπό την οργάνωση των ενδιαφερόμενων πλαισίων προς αυτή την κατεύθυνση , την αξιολόγησή τους και τελικά την πιστοποίησή τους

 Προσθήκη σχολίου