27Ιούνιος2017

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
07 Ιανουαρίου 2015

Τέλεια γεωμετρικά «Α» στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης

Το αριστερό μάτι του Πλούτωνα βρίσκεται στην ίδια οριζόντια ευθεία με το δεξί μάτι της Περσεφόνης

(εικόνα 1)

eikona1
εικόνα 1

Τα στόματα Πλούτωνα και Περσεφόνης βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία (εικόνα 2).

eikona2
εικόνα 2

Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ενώνονται τα σώματα Πλούτωνα και Περσεφόνης, και πλευρές έως Α) το σημείο που η ευθεία που διέρχεται από το δεξί μάτι της Περσεφόνης τέμνει την τοξοειδή καμπύλη του άνω – έσω του διακοσμητικού πλαισίου του ψηφιδωτού και Β) το σημείο που η ευθεία που διέρχεται από το αριστερό μάτι του Πλούτωνα τέμνει την τοξοειδή καμπύλη του άνω – έσω του διακοσμητικού πλαισίου του ψηφιδωτού  (εικόνα 3).

eikona3
εικόνα 3

Οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει  τα στόματα Πλούτωνα και Περσεφόνης τέμνει τις πλευρές του (εικόνα 4).

eikona4

εικόνα 4

Ομοίως, οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού  τριγώνου  δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει  τα μάτια  Πλούτωνα και Περσεφόνης τέμνει τις πλευρές του (εικόνα 5).

eikona5

εικόνα 5

Τα μάτια του Ερμή βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία με το μάτι του πρώτου αλόγου. (εικόνα 6)

eikona6
εικόνα 6

 Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που, η προέκταση της ευθείας που ενώνει το μπλε μάτι με την κορυφή της κάτω αριστερής γωνιάς του τετραγώνου που περικλείει τη «φθορά» τέμνει το άνω έσω πλαίσιο του ψηφιδωτού, και πλευρές τις ευθείες που εκτείνονται έως Α) την κορυφή της  κάτω αριστερής γωνίας του τετραγώνου που περικλείει τη «φθορά» Β) την κορυφή της κάτω δεξιάς γωνίας του τετραγώνου που περικλείει τη «φθορά» του ψηφιδωτού  (εικόνα 7).

eikona7
εικόνα 7

Οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα μάτια του Ερμή και το μάτι του πρώτου αλόγου τέμνει τις πλευρές του.

Ομοίως, οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα μάτια  Πλούτωνα και Περσεφόνης τέμνει τις πλευρές του.

Ομοίως, οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα στόματα Πλούτωνα και Περσεφόνης τέμνει τις πλευρές του.

- Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που, η προέκταση της ευθείας που διατρέχει το μάτι του αλόγου πίσω από τον Ερμή τέμνεται με την ευθεία που διατρέχει  κάθετα το αριστερό μάτι του Ερμή (και εκτείνεται έως το σημείο που τέμνεται με την άνω και κάτω – έσω καμπύλη του πλαισίου του ψηφιδωτού)  στο άνω – έσω πλαίσιο του ψηφιδωτού, και πλευρές τις ευθείες που εκτείνονται έως Α) το σημείο που η προέκταση της ευθείας που διατρέχει το μάτι του αλόγου πίσω από τον Ερμή τέμνεται με  την ευθεία που διέρχεται κάθετα από το αριστερό μάτι του Ερμή (και εκτείνεται έως το σημείο που τέμνεται με την κάτω – έσω καμπύλη του πλαισίου του ψηφιδωτού) στο κάτω – έσω πλαίσιο του ψηφιδωτού, και  Β) από την κορυφή του τριγώνου , έως το σημείο που η προέκταση της ευθείας που διατρέχει το μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα τέμνεται με την κάτω – έσω καμπύλη του πλαισίου του ψηφιδωτού  (εικόνα 8).

eikona8
εικόνα 8

Οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα μάτια του Ερμή και το μάτι του πρώτου αλόγου τέμνει τις πλευρές του.  (εικόνα 9)

Ομοίως, οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα μάτια  Πλούτωνα και Περσεφόνης τέμνει τις πλευρές του.  (εικόνα 9)

Ομοίως, οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα στόματα Πλούτωνα και Περσεφόνης τέμνει τις πλευρές του (εικόνα 9)

eikona9

εικόνα 9


 Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το δεξί μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα ,  και πλευρές τις ευθείες που εκτείνονται  Α) απο την κορυφή του τριγώνου έως το σημείο που η προέκταση της ευθείας που διατρέχει το αριστερό μάτι του Ερμή  τέμνεται με την κάτω – έσω καμπύλη του πλαισίου του ψηφιδωτού, και  Β) από την κορυφή του τριγώνου , έως το σημείο που η προέκταση της ευθείας που διατρέχει το μάτι του  Πλούτωνα τέμνεται με την κάτω – έσω καμπύλη του πλαισίου του ψηφιδωτού  (εικόνα 10).

eikona10
εικόνα 10

Οι πλευρές του ισοσκελούς αυτού τριγώνου δημιουργούν τέλειο γεωμετρικά «Α»,  στα σημεία που η οριζόντια ευθεία που διατρέχει τα μάτια του Ερμή και το μάτι του πρώτου αλόγου τέμνει τις πλευρές του.

 

https://alampasis.wordpress.comΠροσθήκη σχολίου