21Μάρτιος2018

RSS

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Λαογραφικό Ιστορικό Φιλολογικό Μουσείο

Το Λαογραφικό, Ιστορικό, Φιλολογικό Μουσείο Αιτωλ/νίας ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναιτωλοακαρνανικό Σύλλογο Γυναικών με πρωτοβουλία
της Προέδρου του Μαίρης Χρυσικοπούλου και με αφορμή τις εκθέσεις: "Παραδοσιακών Ψωμιών" Νομού Αιτωλ/νίας και "Υφαντικής Λαϊκής Τέχνης".
Στην έκκληση του Συλλόγου για προσφορές αντικειμένων ο Λαός ανταποκρίθηκε με συγκινητική διάθεση.
 
Η "Λαογραφική Ομάδα Εργασίας" του Συλλόγου δουλεψε με περισσή αγαπη και έστησε το "Λ.Ι.Φ.Μ.Α." πρώτα στα γραφεία του Συλλόγου, ύστερα σε αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου, που παραχωρήθηκε ευγενικά και τέλος, με τη συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού, επεκτάθηκε και από το 1981 στεγάζεται προσωρινά σε δύο ενοικιασμένα κτίρια, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι Καπναποθήκες Ηλ. Ηλιού που παραχωρήθηκαν στο Μουσείο από το Δήμο Αγρινίου.
 
Η "Ομάδα Εργασίας" για τη συγκέντρωση των αντικειμένων, τον καθαρισμό, την αξιοποίηση και τοποθέτηση, είχε σαν βοηθήματα : Λαογραφικές γνώσεις, πηγαία αισθητική αντίληψη και Μουσειακές αναμνήσεις από πάρα πολλές χώρες.
 
Το Μουσείο καλύπτει μια χρονική περίοδο 100 ετών, από την Επανάσταση του  1821 μέχρι το 1920. Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από την περιοχή μας. Παράλληλα όμως στεγάζει και υλικό απ' όλη την Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε όλα τα Περιφερειακά Μουσεία.
 
Τα εκθέματα περίπου 2.500 καλύπτουν τους εξής τομείς :
Αστικό δωμάτιο, Ιστορικό τμημα, Θρησκευτικό, Νομισματικο, Φιλολογικό, Αγροτική καθημερινή ζωή, Παραδοσιακές καλλιέργειες, το Υφαντό, το Ψωμί, Καραγκιόζης, Θέατρο, Μνήμη Μικράς Ασίας, Λαογραφική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Εκδηλώσεων. Και σε λεπτομέρειες :
Φορεσιές, δαντέλες, κεντηματα, υφαντά, ξυλόγλυπτα, φωτογραφίες, έγγραφα, έπιπλα, οικιακά σκεύη, εργαλεία.
 
Το "Λ.Ι.Φ.Μ.Α." συνεργάζεται με όλα τα αντίστοιχα Μουσεία και Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού και παρακολουθεί όλα τα Σεμινάρια, που οργανώνονται απο το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους Φορείς. Σύμφωνα δε με τα τελευταία δεδομένα της Μουσειολογίας όπου το Μουσείο δεν είναι θησαυροφυλάκιο ή αποθήκη Έργων Τέχνης, αλλά ζωντανός Οργανισμός, που παίζει παιδευτικό ρόλο στην Κοινωνία, οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις όπως : Ξεναγήσεις, Διαλέξεις, Μορφωτικές Εκδρομές, Εκθέσεις, Συνέδρια, Εκπαιδευτικά Πρπγράμματα για παιδιά κ.λ.π.
 
Το "Λ.Ι.Φ.Μ.Α." είναι μέλος των : I.C.O.M. (Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων), Δ.Ο.Λ.Τ. (Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης), T.I.C.C.I.H. (Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς), I.C.L.M. (Διεθνούς Επιτροπής Φιλολογικών Μουσείων).
 
Το "Λ.Ι.Φ.Μ.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και βρίσκεται στην οδό Κέντρου 20, Τηλ.: 26410 31021, ΤΚ301 00, Αγρίνιο.