18Οκτώβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13 Ιουλίου 2016 Γράφτηκε από την 

Μέχρι τις 21 Ιουλίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 3.737 θέσεων

Στη δηµιουργία  3.737 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης προσωπικού σε 17 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας, αφορά η τέταρτη ∆ηµόσια Πρόσκληση (Νο 7/2016) που  εγκαινιάζει τη νέα γενιά προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεωναπό τους ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 11/ 07/2016 και θα είναι ανοικτή µέχρι και την Πέµπτη 21/07/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή. 

Η  υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο  - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιηµένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Οι ενδιαφερόµενοι θα επιλέξουν  µία (1) µόνο ειδικότητα τοποθέτησηςαπό τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι και έναν (1) Επιβλέποντα Φορέα.

08-07-2016 Δημόσια Πρόσκληση (Νο/7-2016)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Προσοντολόγιο)

 

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ